Türkçe
English
German
Arabia
Russian
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

BAŞKANDAN

Ülkemizde az sayıda olmak üzere dünya standartlarında güvenlik hizmeti veren şirketler ve danışmanlar mevcuttur. Ülkemize profesyonel anlamda dünya standartlarında defansif güvenliğin özümsenmesi ve uygulanması konusunda GÜVENLİK DANIŞMANI olarak çalışmakta ve üst düzey kuruluşlara hizmet vermekteyim.

Çağımızın şartları göz önünde bulundurulduğunda birey ve firma bazında yeni ve bir çok güvenlik risk unsuru ortaya çıkmıştır. Hali hazırda klasik yöntemlerle uygulanan güvenlik sistemleri bu yakın zamanda ortaya çıkan risk unsurlarını önlemekte yetersiz kalmıştır.

Türkiye son yıllarda sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeyi sağlamıştır. Özel ve kamu sektöründeki tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütle- rinin bu hedefe ulaşılmasında oynayacağı farklı ağırlıkta roller bulunmaktadır.

Biz Sky Savunma olarak önümüzdeki yıllarda İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde, yalnızca ‘sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri’ yapmak istemeleri ve temel yeteneklerinin kullanılmadıkları işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerden alma eğilimleri, dış kaynak kullanımı uygulamasını güvenlikleştirme yaklaşımı katarak yapmaktayız. Bu sayede işletmeler bu sistemi kullanarak, kaynak tasarrufu yapıyor, küçük ve yalın bir yapıya sahip oluyor ve çok iyi bildikleri işler üzerine yoğunlaşabiliyor.

İşte biz Sky Savunma olarak gelişen ve değişen Türkiye Ekonomisi ile birlikte hizmet verdiğimiz (Özel Güvenlik ve Tesis Yönetimi) alanlarda dünya çapındaki teknolojileri, Türkiye için kullanılmasını sağlamakta, Sürekli gelişmeyi misyon edinen biz, teknolojik ve hizmet anlamındaki tüm servisleri sunmaktayız.

YAŞAR DUMAN