Türkçe
English
German
Arabia
Russian
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Nitelikli Hizmet Anlayışı

Sky Savunma çözüm sunduğu tüm branşlarda ilk olarak üst düzey kalite standartlarını daha ileriye nasıl taşıyacağını planlar ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejilerin ve standartların belirlenme- sinde öncü olmayı hedefler. Sky Savunma kalite hizmet anlayışı çerçecvesinde kendilerini dünya çapında kanıtlamış firmaların ürünlerini, teçhizatlarını ve makinalarını çalışanlarının kullanımına tahsis etmektedir.

Kurumsal Çalışma Prensibi

Sky Savunma sunmuş olduğu çözüm süreçlerinde denetim ve kontrolünde periyodik bir yol izlemektedir. Akabinde herhangi bir beklenmedik durum söz konusu olduğunda bölge amirlerine ve kurum müdürlerine raporlama yapılarak problemin ivedi bir şekilde çözülmesi yoluna gidilir. Personel verimliliği ve devamlılığı açısından  Sky Savunma  bazı diyagramlara sahiptir. Bunlar: iş kontrol cetvellleri, eğitim ihtiyaç analizi, denetim ve yerinde eğitim, raporlama ve müşteri memnuniyeti anketleridir. Elde edilen sonuçlar şirketimiz tarafından analiz edilmekle beraber hizmet verilen kurum yöneticileriyle de raporlama yoluyla paylaşılmaktadır.

Personel Hizmet Anlayışı

Sky Savunma sunduğu çözümlerin ‘İNSAN ODAKLI’ olduğunun farkındalığıyla personeline de aynı anlayışla yaklaşmaktadır. Çünkü biz biliyoruz ki müşterilerimizin memnuniyetini çalışanlarımızın memnuniyetini gerçekleştirdiğimiz oranda sağlayabiliriz. Müşterilerimize olan sorumluluğumuz kadar çalışanlarımıza da o denli sorumlu durumdayız ve bunun bilincinde hareket etmekteyiz.