Türkçe
English
German
Arabia
Russian
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Hizmetlerimiz;

-Güvenlik Eğitimi Danışmanlığı

-Özel Güvenlik Hizmeti Danışmanlığı

-Değerli Varlık Refakat Hizmeti Danışmanlığı

-İtibar Koruma Danışmanlığı

Ülkemizde az sayıda olmak üzere dünya standartlarında güvenlik hizmeti veren şirketler ve danışmanlar mevcuttur. Ülkemize profesyonel anlamda dünya standartlarında defansif güvenliğin özümsenmesi ve uygulanması konusunda GÜVENLİK DANIŞMANI olarak çalışmakta ve üst düzey kuruluşlara hizmet vermekteyim.

Çağımızın şartları göz önünde bulundurulduğunda birey ve firma bazında yeni ve bir çok güvenlik risk unsuru ortaya çıkmıştır. Hali hazırda klasik yöntemlerle uygulanan güvenlik sistemleri bu yakın zamanda ortaya çıkan risk unsurlarını önlemekte yetersiz kalmıştır.

Türkiye son yıllarda sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeyi sağlamıştır. Özel ve kamu sektöründeki tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütle- rinin bu hedefe ulaşılmasında oynayacağı farklı ağırlıkta roller bulunmaktadır. 

Biz Sky Savunma olarak önümüzdeki yıllarda İşletmelerin gittikçe artan bir biçimde, yalnızca ‘sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri’ yapmak istemeleri ve temel yeteneklerinin kullanılmadıkları işleri, organizasyon dışındaki başka işletmelerden alma eğilimleri, dış kaynak kullanımı uygulamasını güvenlikleştirme yaklaşımı katarak yapmaktayız. Bu sayede işletmeler bu sistemi kullanarak, kaynak tasarrufu yapıyor, küçük ve yalın bir yapıya sahip oluyor ve çok iyi bildikleri işler üzerine yoğunlaşabiliyor. 

İşte biz Sky Savunma olarak gelişen ve değişen Türkiye Ekonomisi ile birlikte hizmet verdiğimiz (Özel Güvenlik ve Tesis Yönetimi) alanlarda dünya çapındaki teknolojileri, Türkiye için kullanılmasını sağlamakta, Sürekli gelişmeyi misyon edinen biz, teknolojik ve hizmet anlamındaki tüm servisleri sunmaktayız.

Our services;

-Security Training Consultancy

-Private Security Service Consultancy

-Valuable Asset Companion Service Consultancy

-Reputation Protection Consultancy

There are companies and consultants that provide world-class security services, although there are few in our country. I work as a SECURITY CONSULTANT and serve high-level organizations on the adoption and implementation of world-class defensive security in our country in a professional sense.

Considering the conditions of our age, many new and many security risk factors have emerged on the basis of individuals and companies. Security systems that are currently implemented with classical methods have been insufficient to prevent these recently emerging risk factors.

Turkey has achieved sustainable growth in recent years. All institutions and organizations in the private and public sector, non-governmental organizations have different roles to play in achieving this goal. 

We, as Sky Defense, are increasingly doing business by adding an approach to securitizing the outsourcing application, as businesses increasingly want to do only 'work based on their abilities and skills' and tend to purchase jobs that do not use their core capabilities from other businesses outside the organization. In this way, by using this system, businesses save resources, have a small and simple structure and can concentrate on the works they know very well. 

Here, we, as Sky Defense, ensure that world-class technologies are used for Turkey in the fields we serve (Private Security and Facility Management) together with the developing and changing Turkish Economy.